Godkända Tjänstehundar från Cefeus
 

CEFEUS SNABBA SVEA II

Tjänstehund/Patrullhund

Ägare: Carina Tammilahti

CEFEUS WATT II

Tjänstehund Räddning

Ägare: Maria Bergh

CEFEUS OLYMPIQUE OSCA II

Tjänstehund Räddning

Ägare: Yvonne Kåhed

LEAGÅRDEN'S FREIA

Tjänstehund inom hemvärnet

Ägare: Bjarne Olsson

CEFEUS VILDE

Tjänstehund inom hemvärnet

Ägare: Bengt Jonsson

CEFEUS STING

Tjänstehund inom hemvärnet

Ägare: Magnus Berndtsson

CEFEUS QRY

Tjänstehund inom flygvapnet klass 2

Ägare: Marianne Lundén

SBCH SLCH CEFEUS RIPPER JACK

Tjänstehund inom hemvärnet

Ägare: Niina Svartberg

SUCH SLCH CEFEUS NINJA

Godkänd Räddningshund

Ägare: Rose-Marie Ricket

SUCH CEFEUS QUEENE

Godkänd Räddningshund

Ägare: Anita Ström

CEFEUS ULTRA MINUS

Godkänd Räddningshund

Ägare: Carina och Kjell Järsand uttagen till internationella räddningshunds styrkan

CEFEUS SAGA

Godkänd Räddningshund

Ägare: Carina Holm

CEFEUS ZEUS

Polishund Bombhund

Ägare: Lars-Göran Mårtensson